Промоции с карта „Сейба Клуб“

Сейба Клуб Точки: 0

ИНХАЛАТОР ЗАНО ИНСПАЕР АЕРОЗОЛНИ ТЕРАПИИ

Цена: 94,98 лв.104,99 лв.
Отстъпка: % (10,01 лв.)
Валидно за периода: 01.01.2019 - 31.01.2019

ИНХАЛАТОР ЗАНО ИНСПАЕР АЕРОЗОЛНИ ТЕРАПИИ

Употреба:
Преди инхалация, моля прочетете инструкцията за употреба внимателно.
1. Поставете устройството хоризонтално върху стабилна и гладка повърхност, така че да бъде лесно достъпно за вас.
2. Свържете единия край на въздушната тръба с компресора, а другия край с инхалационната камера.
3. Завъртете капака на инхалационната камера обратно по часовниковата стрелка и повдигнете нагоре.
4. Погрижете се разпрашителя да е в инхалационната камера и добавете желаното количество медикамент. Използвайте само с медикаменти и течности, препоръчани от вашия лекуващ лекар!
5. Поставете обратно капака върху инхалационната камера и завъртете по часовниковата стрелка докато се затвори.
6. Прикрепете мундщука или маската към инхалационната камера.
Забележка: Маската за деца или възрастни се поставя върху лицето, така че да покрива носа и устата. Използвайте ластика, за да прикрепите маската към главата. Вдишайте и издишайте нормално по време на инхалация.
7. Включете единия край на адаптера към компресора, а другия край към електрическата мрежа.
8. Натиснете 0/I бутона. В този момент инхалацията започва.
9. След края на инхалацията натиснете бутона 0/I отново за да изключите устройството.
10. Продължете със почистване и дезинфекциране на устройството.

Продуктът можете да намерите в:

Вземете Вашата клиентска карта Сейба и спестявайте, докато пазарувате. Всеки месец специални предложения www.ceiba.bg